De werkwijze van School op Noord

Kinderen kunnen instappen op het niveau van groep 7 basisonderwijs en doorlopend leren tot minimaal het niveau van klas 2 voortgezet onderwijs.
De kinderen gebruiken veel digitale leermiddelen en houden uiteraard ook hun schrijfvaardigheden bij.

Elke week komen vakdocenten van Melanchthon Schiebroek naar de Heijbergschool om de kinderen te begeleiden.
Een dagdeel per maand gaan zij leren op Melanchthon Schiebroek.

Rekenen, taal en verder kies je zelf

School op Noord geeft veel aandacht aan goede beheersing van de basisvaardigheden: rekenen en de Nederlandse taal.

Elke dag werken we hieraan, ieder op zijn eigen niveau.
Het grootste deel van de dag staan de individuele leervragen van de kinderen centraal.

Wij werken met vier leergebieden. Iedere leerling houdt zich tijdens het schooljaar bezig met alle leergebieden, steeds in blokken van tien weken.

Leergebieden

• Taal: Nederlands, Engels en andere talen
• Expressie: o.a. handvaardigheid, tekenen, fotografie, mode
• Wereld: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, filosofie
• Computational thinking: o.a. programmeren, techniek en robotica

Praktisch en academisch leren

De kinderen maken aan het begin van elk blok de keuze of zij aan de slag willen gaan met het beantwoorden van een onderzoeksvraag (academische cirkel) of met het oplossen van een probleem (praktische cirkel).

Binnen elke cirkel werken de kinderen minimaal twee keer samen met andere leerlingen.
Zij presenteren hun onderzoeksopzet of probleemoplossende aanpak aan de groep en geven natuurlijk ook een presentatie over het eindresultaat.

Variatie en uitdagingen

Onderzoeken en leren doen de kinderen op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld informatie verzamelen op internet, boeken, magazines en kaarten bestuderen, meedoen met workshops en excursies, experimenteren in labs of ateliers en natuurlijk gesprekken voeren.

Elke week voert de groepsleerkracht gesprekken met ieder kind over de leerdoelen van die week en gedurende de week stelt hij steeds vragen.

Wat heb je gedaan?
Hoe heb je dit gedaan? Wat heeft het opgeleverd? Wat wil je nog meer doen of weten?

Aan het einde van het blok presenteren de leerlingen hun eindproduct.

Ontwikkeling volgen, weinig toetsen

De ontwikkeling van de kinderen volgen wij op verschillende manieren. Onder andere met de data die we verzamelen via de digitale leermiddelen, door gesprekken met leerlingen en ouders en via de presentaties.

Aan het einde van elk blok beoordeelt de leerling samen met de leerkracht of hij de leerdoelen heeft behaald. Wij werken met een leerlingvolgsysteem.
Toetsen afnemen doen wij niet,  met uitzondering van de verplichte eindtoets rond twaalf jaar.

Leren over het leven

Ons onderwijs gaat meer over kennis en vaardigheden dan over cijfers en prestaties. Al zullen wij de ontwikkeling van de kinderen zeker blijven monitoren. Ons onderwijs gaat over het leven.

Het leren van normen en waarden. Het ontwikkelen van menselijke, sociale skills. Het ontdekken van je bestemming. Onze leerlingen ontdekken in de loop der jaren hun talenten, wat zij willen leren en wat zij daarvoor nodig hebben.

Als zelfbewuste en verantwoordelijke jonge mensen stromen zij door naar de bovenbouw van de middelbare school.

Vragen ? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen